Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]
U

AKO SI VYBRAŤ VHODNÉHO ZNALCA

Čo Vám musí znalec poskytnúť?

Ktorý znalec je najvhodnejší práve vo Vašom prípade?

Čo musíte vedieť o znalcoch, ak si chcete vybrať toho správneho:

  • znalec je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony
  • je zapísaný v zozname znalcov
  • vopred Vás oboznámi s nákladmi za vypracovanie znaleckého posudku
  • dodržiava termíny, posudok vypracuje do doby požadovanej klientom
  • poskytuje klientovi poradenstvo pri odborných témach
  • obhliadku nehnuteľnosti realizuje po korektnej dohode s klientom
  • znalecký posudok vypracuje podľa požiadaviek konkrétnej banky
  • a preto banka akceptuje ním vypracované znalecké posudky
  • je aktívny v regióne kde sa má posudok realizovať
  • komunikuje s klientom jasne, zrozumiteľne a s úctou

Zaujali sme vás?
Kontaktujte nás:


Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

Kontakt

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.