Sme tím profesionálnych súdnych znalcov, zabezpečujúcich ohodnocovaciu a organizačnú činnosť v segmentoch:

 • stanovovania trhovej ceny nehnuteľností
 • stanovovania trhovej ceny hnuteľného majetku
 • oceňovanie podnikov

Rýchlo a na vysokej odbornej úrovni zabezpečujeme znalecké posudky pre právnické a fyzické osoby, ktoré je možné využiť za účelom:

 • záložného práva (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • dedičského konania
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • transformácie (napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb)
 • prevodu nehnuteľnosti
 • poisťovacích zmlúv
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zvyšovania základného imania, resp. delenia spoločnosti
 • bankových úverov
 • zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • riešenia súdnych sporov, mimosúdnych dohôd, konkurzov, exekúcií a dobrovoľných dražieb
 • nepeňažných vkladov do spoločnosti

Pôsobíme na CELOM území Slovenskej republiky. Určite nájdete nášho znalca aj vo Vašej blízkosti, stačí si vybrať podľa okresu.

Naši znalci sú vyberaní na základe prísnych podmienok a overených referencií. Každý náš znalec je profesionál a má rozsiahle skúsenosti v oblasti ohodnocovania.

Naši znalci pôsobia v znaleckých odboroch:

 • Stavebníctvo
 • Ekonomika a riadenie podnikov
 • Poľnohospodárstvo
 • Doprava cestná
 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Bytové zariadenie
 • Textílie
 • Ďalšie odbory

Znalecké posudky zabezpečujeme v odvetviach:

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
 • Oceňovanie a hodnotenie podnikov
 • Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
 • Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • Nehody v cestnej doprave
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 • Nábytok (sektorový a kancelársky)
 • Bytové doplnky
 • Výrobky z textílií
 • Ďalšie odvetvia

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2195 Priemer: 4.7]
Shopping Basket