O nás

Sme tím profesionálnych súdnych znalcov, zabezpečujúci ohodnocovaciu a organizačnú činnosť v segmentoch:

N

stanovovania trhovej ceny nehnuteľností

N

stanovovania trhovej ceny hnuteľného majetku

N

oceňovania podnikov

Rýchlo a na vysokej odbornej úrovni zabezpečujeme znalecké posudky pre právnické a fyzické osoby, ktoré  je možné využiť za účelom:

N

záložného práva (napr. pre hypotekárny úver v banke)

N

dedičského konania

N

vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

N

transformácie (napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb)

N

prevodu nehnuteľnosti

N

poisťovacích zmlúv

N

vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

N

zvyšovania základného imania, resp. delenia spoločnosti

N

bankových úverov

N

zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

N

riešenia súdnych sporov, mimosúdnych dohôd, konkurzov, exekúcií a dobrovoľných dražieb

N

nepeňažných vkladov do spoločnosti

Pôsobíme na CELOM území Slovenskej republiky. Určite nájdete nášho znalca aj vo Vašej blízkosti, stačí si vybrať podľa okresu.

 

Naši znalci pôsobia v znaleckých odboroch

N

Stavebníctvo

N

Ekonomika a riadenie podnikov

N

Poľnohospodárstvo

N

Doprava cestná

N

Strojárstvo

N

Elektrotechnika

N

Bytové zariadenie

N

Textílie

N

*Ďalšie odvetvia

Znalecké posudky zabezpečujeme v odvetviach:

N

Odhad hodnoty nehnuteľností

N

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

N

Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

N

Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy

N

Odhad hodnoty cestných vozidiel

N

Nehody v cestnej doprave

N

Odhad hodnoty strojových zariadení

N

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

N

Nábytok (sektorový a kancelársky)

N

Bytové doplnky

N

Výrobky z textílií

N

*Ďalšie odvetvia

 

Kontaktujte nás:

[recaptcha]

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

 

Naši znalci sú vyberaní na základe prísnych podmienok a overených referencií. Každý náš znalec je profesionál a má rozsiahle skúsenosti v oblasti ohodnocovania.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 125 Priemer: 4.7]