Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.
U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska

Banky majú na znalecké posudky konkrétne požiadavky. Ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť alebo rozmýšľate nad refinancovaním cez hypotekárny úver, banka (až na pár výnimiek) žiada predložiť znalecký posudok ako nevyhnutný dokument potrebný na posúdenie žiadosti.

Znalecký posudok si možno dať vypracovať ktorémukoľvek  znalcovi, ktorý je registrovaný v zozname znalcov. Vyberajte však dobre.

Veľmi dôležité je vopred zistiť,  či banka akceptuje posudky aj Vami vybraného znalca.

Niekedy sa totiž stáva, že banka neakceptuje sumu, na ktorú je nehnuteľnosť v konkrétnom znaleckom posudku ohodnotená alebo jednoducho znalecký posudok od daného znalca neuznáva.

Banka, budova, nehnuteľnosť

Banky takto postupujú vtedy, ak nemajú s daným znalcom dobré skúsenosti a dostali už od neho párkrát znalecký posudok, ktorý bol nadhodnotený. Takže ak chcete ušetriť čas, ktorý budete musieť venovať hľadaniu nového znalca, zistite si vopred, či banka nemá práve s Vami vybraným znalcom problém. Ušetrí Vám to aj nemálo finančných prostriedkov, ktoré by ste museli vynaložiť na nový znalecký posudok, o ktorý Vás banka požiada.

 

Pre lepšiu názornosť uvádzame niekoľko bankových pravidiel, s ktorými sme sa počas svojej praxe stretli práve u bankových inštitúcií:

 

„Banka akceptuje znalecké posudky vypracované znalcami, ktorí majú povolenú činnosť na vykonávanie odhadov hodnoty nehnuteľností,“


„Banka akceptuje znalecký posudok od akéhokoľvek znalca. Eviduje však znalcov, u ktorých boli v minulosti nedostatky a týchto svojim klientom neodporúča, predovšetkým v prípade, ak klient ešte nemá vyhotovený posudok,“


„Banka každý dodaný posudok hodnotí podľa svojich interných pravidiel. V potrebnom prípade klientovi oznámi, že napriek uvedenej cene na posudku akceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti,“

dokument, zmluva, klient, podpis zmluvy
„Banka je viazaná vlastným ohodnotením a má právo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných interných pravidiel.“

„V prípade zistenia neakceptovateľného posudku, ktorý nie je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, má banka právo takýto znalecký posudok odmietnuť,

 

„Banka na základe interných predpisov zhodnotí vypracovaný znalecký posudok a ak je interná cena vyššia alebo nižšia, na výpočet maximálnej výšky úveru použije svoju prehodnotenú hodnotu nehnuteľnosti. Znalecký posudok nevracia,“

 

Okrem výdavkov za posudok a overenie, či banka bude akceptovať vyčíslenie odhadovanej ceny nehnuteľnosti, je potrebné dávať pozor aj na to, aby mal znalecký posudok všetky potrebné náležitosti:

„Znalecký posudok slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a tiež na zdokumentovanie jej aktuálneho technického stavu. Vypracováva sa pre rôzne účely, to znamená pre každý účel má znalecký posudok isté špecifiká. Posudok platí vždy len pre daný účel, pre ktorý je zhotovený.“

 

Dávajte pozor na  DÁTUMY. Znalecký posudok je platný pre určité časové obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa, kedy bol vyhotovený. Pre Vás to znamená, že závery znaleckého posudku (teda hlavne stanovená všeobecná hodnota) nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti nekonečne dlho.

dohoda, uzavretie zmluvy, znalec, klient

Na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti vplýva neustále množstvo faktorov, takže platnosť všeobecnej hodnoty a tým aj znaleckého posudku nemôže byť dlhá. Overte si preto, aký starý znalecký posudok akceptuje inštitúcia, pre ktorej potreby bol vypracovaný.

Najčastejšie sa táto doba pohybuje od jedného do troch rokov, ale sú aj banky, ktoré akceptujú znalecký posudok starý len 6 mesiacov.

Ak máte záujem porovnať si konkrétne požiadavky jednotlivých bánk, môžete ich nájsť na ich webových portáloch:

 

Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2198 Priemer: 4.7]