Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004  znalcami pre zadávateľa.

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä:

  • znalecký posudok a jeho doplnok,
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie
  • a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

 

Legislatíva:

  • Zbierka zákonov č. 382/2004 –zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zbierka zákonov č. 490/2004 –VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zbierka zákonov č. 491/2004 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

dokumenty, podpis, znalec, znalecký posudok

 

Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2195 Priemer: 4.7]