Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

* pole je povinné

Užitočné informácie, ktoré nám uľahčia vzájomnú komunikáciu a ušetria čas

 • zavolajte nám na: +421 948 428 718 alebo:
 • pošlite email na info@zoznam-znalcov.sk, v ktorom zároveň uvediete nevyhnutné informácie, aby sme mohli začať pracovať na Vašom znaleckom posudku ihneď:
 1. meno, priezvisko (názov spoločnosti) objednávateľa
 2. IČO
 3. bydlisko/ sídlo spoločnosti
 4. kontakt: mobil, email
 5. typ nehnuteľnosti
 6. adresa nehnuteľnosti

Pripravte si dokumenty potrebné k zabezpečeniu znaleckého posudku ešte pred obhliadkou nehnuteľnosti

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)
 • pôdorys bytu
 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
 • aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2196 Priemer: 4.7]