+421 (0)51 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

* pole je povinné

Znalec mesta Prešov 

Prešov, jedno z najmalebnejších sídiel na východe Slovenska, je oblasťou s bohatým historickým dedičstvom a rozmanitou kultúrou. Ak máte záujem o nehnuteľnosť v tejto oblasti, je dôležité mať na svojej strane skúseného odborníka. Oceňovateľ nehnuteľností v Prešove je kľúčovou postavou pri určovaní hodnoty nehnuteľností, jeho služby sú nepostrádateľné pre mnohých obyvateľov aj investičné subjekty. 

Oceňovateľ nehnuteľností v Prešove: Kto to je? 

Oceňovateľ nehnuteľností v Prešove je špecialista so širokými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti posudzovania hodnoty nehnuteľností. Jeho úlohou je poskytovať presné a objektívne odhady hodnoty nehnuteľností, či už ide o byty, domy, parcely alebo komerčné objekty. Tento odborník je schopný vypracovať podrobný posudok, ktorý je nevyhnutný pre rôzne právne účely, ako sú kúpa, predaj, dedičstvo alebo hypotekárne úvery.

znalec nehnutelnosti prešov  

Oceňovateľský posudok v Prešove: Cena 

Oceňovateľský posudok v Prešove je dokument, ktorý poskytuje presný a objektívny odhad hodnoty nehnuteľnosti. Tento posudok je nevyhnutný v mnohých situáciách, ako napríklad:   

– Pri kúpe a predaji nehnuteľností: presný odhad hodnoty pomáha predísť predraženiu alebo podhodnoteniu nehnuteľnosti. 

– Pri žiadosti o hypotekárny úver: banky požadujú oceňovateľský posudok na schválenie hypotéky, aby sa zabezpečilo, že hodnota nehnuteľnosti zodpovedá požičanej sume. 

– Pri dedičských konaniach: je potrebné určiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti. 

– Pri právnych sporoch: oceňovateľský posudok môže byť kľúčovým dôkazom. 

Oceňovateľ nehnuteľností v Prešove: Cena 

Cena za služby oceňovateľa nehnuteľností v Prešove sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov:   

– Typ nehnuteľnosti: Rozsah cien sa môže líšiť medzi bytmi a rodinnými domami oproti komerčným alebo priemyselným objektom. 

– Zložitosť prípadu: Niektoré nehnuteľnosti môžu vyžadovať podrobnejšie preskúmanie a špecifické odborné znalosti. 

– Rozsah služieb: Okrem základného odhadu môžu byť požadované aj ďalšie analýzy a dokumentácia. 

– Poloha: Poloha nehnuteľnosti v rámci mesta Prešov a jeho okolia môže ovplyvniť cenu.   

Ako nájsť vhodného oceňovateľa nehnuteľností v Prešove? 

Pri výbere oceňovateľa nehnuteľností v Prešove je dôležité hľadať odborníka s dobrou povesťou a skúsenosťami v tejto oblasti. Odporúča sa skontrolovať recenzie a odporúčania od predchádzajúcich klientov. Dôveryhodný oceňovateľ by mal byť členom profesionálnych organizácií, ktoré garantujú jeho odbornosť a etický prístup. 

Služby oceňovateľa nehnuteľností v Prešove sú nevyhnutné pre každého, kto si praje získať spoľahlivý a objektívny prehľad o hodnote svojho majetku. Bez ohľadu na to, či ide o kúpu, predaj, dedičstvo alebo hypotekárny úver, oceňovateľský posudok poskytuje istotu a transparentnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná. Preto je investícia do služieb oceňovateľa nehnuteľ 

 

Znalci Prešovského kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BARDEJOV, HUMENNÉ, KEŽMAROK, LEVOČA, MEDZILABORCE, POPRAD, PREŠOV, SABINOV, SNINA, STARÁ, ĽUBOVŇA, STROPKOV, SVIDNÍK, VRANOV NAD TOPĽOU

 

Neviete, či cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Prešove kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka? Nechcete preplatiť, ale ani predať pod cenu?

Znalecký posudok jednoznačne pomôže. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napríklad prostredníctvom hypotekárneho úveru, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti a tu už dohoda nestačí.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok, ktorý je pri hypotéke jednou z najdôležitejších podmienok získania úveru a najmä určenia jeho výšky.  Zo znaleckého posudku banka vychádza pri určení akceptovanej výšky úveru.  Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

 

Okrem iných má znalecký posudok hlavne tieto dve základné úlohy – slúži ako podklad:

 

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Poloha a lokalita – to sú najdôležitejšie faktory pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza v centre Prešova alebo na sídlisku Sekčov. Rovnako je rozdiel či sa daná nehnuteľnosť nachádza v časti Rúrky, za Kalváriou, Šidlovec alebo Kúty.  Preto je veľmi dôležité ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý odhalí možné nedokonalosti a stavebné chyby. A je tu ešte ďalšia skutočnosť, prečo je aktuálny znalecký posudok taký potrebný. Na hodnotu nehnuteľnosti vplýva neustále množstvo faktorov a preto znalecký posudok spred piatich rokov nebude zodpovedať aktuálnemu stavu nehnuteľnosti v čase, kedy ju plánujete kúpiť.

Metódy, ktoré využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti.

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda – znalec určí hodnotu nehnuteľnosti tak, že ich porovná s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite, a to na základe preskúmateľných údajov (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má svoje slabiny, ktorými sú neprístupnosť týchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  2. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídli firma) 
  3. metóda polohovej diferenciácie– najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty.. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti a znalec pri nej určí náklady, výnosy, mieru výnosnosti a čistý ročný výnos.

 

Čo musí obsahovať znalecký posudok?

 

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

  • Samotný znalecký posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a kópiu mapy z katastrálneho portálu
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti(kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou
  • Fotografickú dokumentáciu nehnuteľnosti, ktorú vyhotoví znalec.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2200 Priemer: 4.7]