Priemerné hodnotenie
[Spolu: 7 Priemer: 4]

Znalecké posudky

rýchlo a profesionálne

}

72 HODÍN

Ste na správnom mieste, ak potrebujete znalecký posudok vypracovať rýchlo a profesionálne.

Použiteľný pre všetky banky

Náš ZNALECKÝ POSUDOK AKCEPTUJÚ VŠETKY BANKY a finančné inštitúcie na Slovensku

Súdny znalci

Nájdete nás na CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA

krajov

okresov

miest

obcí

Chcete znovu požiadať o úver? – ZABEZPEČÍME VÁM AJ KÓPIU ZNALECKÉHO POSUDKU.

Kupujete nehnuteľnosť? – Poradíme Vám pri určení trhovej ceny nehnuteľností formou skrátených odborných posudkov.

Ste naším zákazníkom? – Využite vernostný program na základe ktorého získate nižšie ceny a množstvo iných výhod.

 

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

Kontaktujte nás:

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

KDE NÁJDETE ZNALCA VO VAŠOM MESTE:

Všetky potrebné informácie sa dozviete kontaktovaním našej  spoločnosti,

Rovnako si môžete vybrať znalca, ktorý je k Vám najbližšie, a to  podľa konkrétneho okresu:

 

BRATISLAVA – znalci pre hlavné mesto Bratislava a okresy Malacky, Pezinok, Senec

TRNAVA – znalci pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

NITRA – znalci pre okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

TRENČÍN – znalci pre okresy Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

BANSKÁ BYSTRICA – znalci pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

ŽILINA – znalci pre okresy Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

KOŠICE  – znalci pre okresy Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

PREŠOV – znalci pre okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

 

Potrebujete znalecký posudok? Určite si ho dajte vypracovať u skúseného znalca. 

Len súdny znalec zaručí, že podklady, všetky skutočnosti a z nich plynúce závery v znaleckom posudku boli preskúmané na skutočne odbornej úrovni. A preto sa znalcom môže stať iba osoba, ktorá má mnohoročnú prax v danom odbore, zložené odborné skúšky a  celoživotne sa vzdeláva. Znalcom môže byť aj právnická osoba (označovaná ako znalecká organizácia alebo znalecký ústav), ktorá však musí združovať aspoň troch znalcov (fyzické osoby).

 

Znalecký posudok je dokument,  ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky a vypracovať ho môže výlučne odborník – expert, ktorý je zapísaný v zozname znalcov. Zoznam znalcov je vedený štátnymi orgánmi, konkrétne Ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Naša spoločnosť vám poskytne znalcov s dlhoročnou praxou a relevantnými výsledkami v oblasti ohodnocovania nehnuteľností. Môžete nás osloviť z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, pôsobíme na celom jeho území – od východných hraníc až po tie západné.

 

Kde môžete znalecký posudok využiť:

 • v občianskoprávnom konaní
 • v obchodných vzťahoch
 • v trestnom konaní

 

Na základe našich bohatých skúsenosti vypracujeme posudky z odboru stavebníctva, a to hlavne  v prípadoch:

 • oceňovania za účelom úveru, leasingu, exekúcie, dražby, insolventného konania
  • majetkových vysporiadaní
  • nákupu, predaja a investovania do nehnuteľností
 • určenia výšky škôd pri poistných udalostiach, škôd spôsobených zamestnancom, obchodným partnerom a pod.

Znalecký posudok od Vás často vyžadujú:

 • súdy
 • finančné inštitúcie
 • banky
 • obecné a krajské úrady
 • exekútori, insolventní správcovia a likvidátori
 • advokáti a notári

 

Znalecký posudok obsahuje:

 • popis predmetnej nehnuteľnosti
 • výpočty požadovanými metódami
 • analýzu trhu
 • záverečnú sumarizáciu
 • povinné prílohy
 • znaleckú doložku znalca
 • podpis
 • pečiatku
Kontakt

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.