ZOZNAM ZNALCOV NA SLOVENSKU

Aká je platnosť znaleckého posudku?

Tlačiť
Posudok znalca je platný pre dátum, kedy bol vypracovaný. To znamená, že závery tejto správy (v tomto prípade určujú celkovú hodnotu) nemôžu byť použité na preukázanie hodnoty nehnuteľností na neurčito. Teoreticky je možné dospieť k záveru, že hodnoty definované podľa názoru odborníkov sú “platné” v období, v ktorom boli faktory, ktoré ovplyvňujú stanovenie hodnoty nehnuteľnosti bezo zmeny.

dokumenty, znalec

Vzhľadom na to, že faktory, ktoré ovplyvňujú celkovú hodnotu sú veľmi premenlivé, nemá platnosť všeobecnej hodnoty znaleckého posudku dlhú trvanlivosť.

Doba platnosti znaleckého posudku je viac závislá od jednotlivých požiadaviek konkrétnych inštitúcii (orgán verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby, ..), pre ktoré sa konkrétny posudok vypracováva (pochopiteľne v stave, keď nedošlo k žiadnym významným zmenám v oblasti nehnuteľností alebo realitnom trhu).

Zvyčajne to trvá asi jeden rok. Z hľadiska výpočtov, ktoré sú nevyhnutné pre určenie všeobecnej hodnoty platí, že aj keď dôjde k “zmrazeniu” technického stavu vlastníctva (teda nedošlo by žiadnym štrukturálnym zmenám, atď.), a trh s nehnuteľnosťami by bol nemenný (čo je prakticky dnes nemožné) je najdlhšia doba, počas ktorej sa výpočet nezmenil časový interval rovnajúci sa rýchlosti aktualizácie stavebných prác a materiálov vo výstavbe (vydaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky ), ktorý sa vydáva každé 3 mesiace (s 3 mesačným omeškaním platnosti údajov.).

dohoda, zmluva, znalec, klient

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]

Comments are closed.