+421 (0)33 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

* pole je povinné

 

Znalci Trnavského kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, HLOHOVEC, PIEŠŤANY, SENICA, SKALICA, TRNAVA

 

Znalecký posudok pre Trnavu a okolie

Ak uvažujete ako banka vlastne hodnotí vašu žiadosť o hypotéku, tak pri hodnote nehnuteľnosti a výške úveru prihliada najmä na to, v akej lokalite sa nehnuteľnosť nachádza. Z toho jasne vyplýva, že lepšia lokalita znamená väčšie šance na úspech pre získaní hypotéky. Rovnako to platí pre Trnavu a jej mestské časti Modranka, Družba, Na Hlinách, Tulipán a ďalšie.

 

Znalecký posudok hodnotu predávanej nehnuteľnosti skonkretizuje a zreálni a pre banku predstavuje najdôležitejší dokument, z ktorého vychádza pri posudzovaní Vašej žiadosti o výšku hypotéky. Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň je to doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Preto ak chcete ten najlepší znalecký posudok, vyberajte si nehnuteľnosť v dobrej lokalite a nepodceňte výber overeného znalca. Na tej správnej adrese ste práve u nás.
Vypracujeme Vám znalecký posudok pre všetky trnavské mestské časti, od severu až po juh.

Vyhotovíme pre Vás znalecký posudok na byt, rodinný dom, sklad, pozemok, priemyselnú stavbu aj iné nehnuteľnosti, a to s maximálnou profesionalitou a odbornosťou. Ohodnocovanie vykonáva odborný znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

Znalecký posudok sa vypracováva súdnym znalcom pre konkrétny účel (právny úkon) a každý z týchto účelov má svoje osobitosti, resp. špecifiká, ktoré je nutné rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu, prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

 

Naši znalci odborne stanovia hodnotu rôznych nehnuteľností, medzi ktoré môžu patriť:

 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, ..).
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2197 Priemer: 4.7]